Τοποθέτηση Laminate

Τα συγκεκριμένα πατώματα είναι κατάλληλα για επαγγελματική και οικιακή χρήση και τοποθετούνται κουμπωτά. Τα laminate πατώματα μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε κάθε δάπεδο, όπως τσιμέντο, κεραμικά πλακάκια, πλαστικά δάπεδα κλπ.
Η τοποθέτηση τέτοιων δαπέδων γίνεται χωρίς να κολληθούν ή να καρφωθούν στο δάπεδο. Ενώνονται τα πάνελ μεταξύ τους με το πρωτοποριακό σύστημα κουμπώματος τους, αλλά  επειδή το ξύλο είναι φυσικό υλικό επηρεαζόμενο από την υγρασία, πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής.